Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện hoàn trả (13/07 - 19/07)

Từ đến

Chuỗi sự kiện hoàn trả (13/07 - 19/07)

Sự kiện | 


Chuỗi sự kiện hoàn trả (13/07 - 19/07)

Đăng Nhập Nhận Quà

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 13/07 - 23h59 ngày 16/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
 • Nội dung: Đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng. Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần.
NgàyPhần thưởng
13/07Mảnh Minh Đế*4 + Thể Lực Đơn*10
14/07Mảnh Minh Đế*4 + Thể Lực Đơn*10
15/07Mảnh Minh Đế*4 + Thể Lực Đơn*10
16/07Mảnh Minh Đế*4 + Thể Lực Đơn*10

Tích Luỹ Nạp Vàng

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 13/07 - 23h59 ngày 16/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung: Nạp Vàng tích lũy nhận thưởng lớn. Vào 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới các mốc nạp.
Tích luỹ nạpPhần thưởng
60 vàngĐồng*500.000 + Vàng*200
300 vàngĐồng*700.000 + Vàng*500
980 vàngĐồng*1.000.000 + Vàng*1.000
1.980 vàngDương Viêm Thiên*1 + Vàng*1.500
3.280 vàngTinh Nguyệt Hồn*300 + Vàng*2.000
6.480 vàngMảnh Dương Viêm Thiên*70 + Vàng*3.000

Nạp Mỗi Ngày

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 13/07 - 23h59 ngày 19/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung: Mỗi ngày nạp 60 vàng sẽ được nhận thưởng. Vào 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới các mốc nạp. Nếu không nạp 1 ngày, phần thưởng nạp tích lũy tiếp theo sẽ là phần thưởng của ngày trước đó.
NgàyPhần thưởng
1Thể Lực Đan*10 + Thức Tỉnh Phách*10
2Thể Lực Đan*15 + Thức Tỉnh Phách*15
3Thể Lực Đan*20 + Thức Tỉnh Phách*20
4Thể Lực Đan*25 + Thức Tỉnh Phách*25
5Thể Lực Đan*30 + Thức Tỉnh Phách*30
6Thể Lực Đan*35 + Thức Tỉnh Phách*35
7Thạch Kính Đường*1 + Thức Tỉnh Phách*50

Mua Giới Hạn

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 17/07 - 23h59 ngày 19/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung: Mua vật phẩm với giá ưu đãi, số lượng giới hạn. Vào 00h00 mỗi ngày sẽ làm mới lượt mua.
Vật phẩmGiá ưu đãiLượt mua/ngày
120 Thể Lực70 vàng10
20 Lục Nhĩ Hầu Lệnh250 vàng1
20 Gấu Tiền Sử Lệnh300 vàng1
20 Thức Tỉnh Phách250 vàng10
100 Tinh Nguyệt Hồn500 vàng10

Tửu Quán

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 17/07 - 23h59 ngày 19/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung: Mua vật phẩm ở Tửu Quán số lần nhất định sẽ được nhận thưởng. Mốc mua sẽ được làm mới vào 00h00 mỗi ngày.
  • Mua Nữ Nhi Hồng 10 lần nhận: Thể Lực Đan*50
  • Mua Nữ Nhi Hồng 20 lần nhận: Uy Danh*800
  • Mua Ngọc Lộ 10 lần nhận: Mảnh Dương Thúc Tử*30
  • Mua Ngọc Lộ 20 lần nhận: Thức Tỉnh Phách*50 + Mảnh Dương Thúc Tử*40

Tăng Thưởng Phụ Bản

 • Thời gian: Từ 00h00 - 23h59 ngày 17/07/2016.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tham gia các phụ bản cốt truyện sẽ gia tăng x2 tỷ lệ rơi vật phẩm.

Lưu ý

 • Chỉ vật phẩm rơi ra.
 • Không gia tăng thêm số Đồng và Ngọc Lộ.