1900 545 526
( 2000đ/phút )

Primary banner
App icon

Võ Lâm Ngoại Truyện
Nhà phát hành VNG

QR code

Danh sách tướng

 • Thanh Lien Tu

  Trưởng Thành:

  Sức mạnh
  18
  Trí tuệ
  15
  Mẫn tiệp
  22
 • Trưởng Thành:

  Sức mạnh
  18
  Trí tuệ
  15
  Mẫn tiệp
  22
 • VLNT
TẤT CẢ DANH SÁCH TƯỚNG