1900 545 526
( 2000đ/phút )

App icon

Võ Lâm Ngoại Truyện
Nhà phát hành VNG

QR code

Anh Hùng Phổ

Tính năng đặc Sắc


Phó bản anh hùng phổ thuộc hệ phó bản tinh anh, với độ khó cao hơn so với phó bản thường.

Để khiêu chiến phó bản này, đại hiệp vào "K.Chiến", chọn mục "Anh Hùng".


Giao diện khiêu chiến Anh Hùng Phổ

Tiến hành chọn phụ bản tương ứng để khiêu chiến. Đại hiệp sẽ nhận được mảnh tướng tương ứng với hiệp khách khiêu chiến


Chọn phụ bản khiêu chiến