1900 545 526
( 2000đ/phút )

App icon

Võ Lâm Ngoại Truyện
Nhà phát hành VNG

QR code

Hướng Dẫn Tạo Nhân Vật

Hướng Dẫn


Bước 1:

Đăng nhập tài khoản vào game.

Bước 2:

Chọn máy chủ.

Bước 3:

Chọn nhân vật.

Bước 4:

Đặt tên cho nhân vật. Có thể sử dụng tính năng đặt tên ngẫu nhiên để đặt nhanh.

Bước 5:

Sau khi tạo xong nhân vật có thể bắt đầu trải nghiệm game.